Bij Jeu de Boules club De Drie Kastanjes draait het in de eerste plaats om gezelligheid. Mensen komen de deur uit en praten met elkaar. Ook lang nadat het spelen is afgelopen en het clubhuis dicht is, zitten mensen nog gezellig op de banken bij de banen.

De naam van de club is ontleend aan de voormalige locatie op het Onderlangs in Betondorp. Er werd gespeeld onder drie kastanjebomen. In 2017 verhuisde de club naar de huidige locatie een stukje verderop op het Onderlangs bij het Johan Cruyff court aan het eind van de Akkerstraat. De club heeft de beschikking over een clubhuis(je) met een toilet, mogelijkheid om koffie of thee te zetten en te schuilen als een bui de spelmiddag tijdelijk verstoort.

Jeu de Boules is eigenlijk een verzamelnaam voor veel spellen met zowel houten als metalen ballen. Bij de Drie Kastanjes en de meeste verenigingen wordt de variant Petanque gespeeld. Twee teams spelen tegen elkaar en door loting worden de teams bepaald.

De eerste speler gooit het balletje en vervolgens zijn eerste bal. Daarna probeert een speler van de andere partij zijn bal dichter bij de but te gooien. Lukt dit, dan is de eerste partij weer aan de beurt. Lukt dit niet, dan blijft de partij verder gooien tot zij dichter bij de but zijn of totdat de ballen op zijn. Winnaar van de ronde is dus de partij die het dichtst bij de but ligt en er worden punten geteld voor elke bal die dichter bij de but ligt dan de eerste bal van de tegenpartij. Dan is het tijd voor de volgende ronde en dit gaat zo door tot een team 13 punten heeft behaald.

Clubdagen: dinsdag- en vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur.
Ook op zondagmiddag en maandagavond wordt er in clubverband gespeeld.